Stadgar föreningen Funkisglädje

Här hittar du föreningens stadgar, som är uppdaterade senast 2019.