Om Funkisglädje

Föreningen Funkisglädje är en ideell förening med syfte att bedriva stödjande arbete inom främst kultur, idrott och fritid för personer med funktionsnedsättning. Föreningen finansieras av deltagande medlemmar, sponsorer och biljettförsäljning. Sångtävlingen Funkisfestivalen är föreningens första evenemang.
Läs gärna mer om vad medlemskap innebär under Frågor&Svar.

Kommuner, föreningar och enskilda är välkomna som medlemmar i föreningen. Ett medlemskap i föreningen Funkisglädje ger din kommun möjlighet att synliggöra målgruppen på ett positivt sätt och öka allmänhetens intresse för målgruppen. Ett medlemskap visar också att din kommun arbetar inkluderande och ger ett nätverk i dessa frågor med andra kommuner samt en ökad samverkan mellan kommunala, enskilda och privata boenden.

Avsikten är att också arrangera andra typer av evenemang som gynnar målgruppen. Det kan vara idrott, konst, teater eller annat. Föreningens medlemmar avgör vad som skapas.