Kontakt

Projektledare
Ann Epstein
0706-306 307

Kapellmästare och artist-coach
Per-Ove "Knappen" Stålknapp

Kommunikatör
Mikael Valier
070-492 00 45

Styrelse

Ordförande
Björn Kamsvåg

Ledamöter och ersättare
Camilla Brodin, Vice ordförande
Maria Fälth, Ordinarie ledamot
Yvonne Boberg, Ordinarie ledamot
Helena Karlsson, Ordinarie ledamot
Iréne Cederborg, Ordinarie ledamot
Anders Cederin, Ordinarie ledamot
Per Lodenius, Suppleant
Linda Lengheden, Suppleant


Sekreterare
Ann Epstein
0706-306 307

Kassör
Mikael Valier
070-492 00 45