Medlemskap

Vill du bli medlem i föreningen Funkisglädje?
Medlem betalar 100 kronor per år. (Det betyder INTE att du automatiskt får vara med och sjunga. För att få vara med behöver en organisation eller förening, som arrangerar en deltävling, vara medlem i föreningen.)

Vårt Bg är: 586-7635. Skriv "medlemskap" och ditt namn när du betalar.

Kontakt

Verksamhetsledare
Ann Epstein
0706-306 307

Kapellmästare och artist-coach
Per-Ove "Knappen" Stålknapp

Eventledare
Veronica Byberg
0733-140874

Styrelse

Ordförande
Maria Fälth

Vice ordförande
Björn Kamsvåg

Ledamöter
Yvonne Boberg
Fredrik Westin
Iréne Cederborg
Linda Lengheden
Åsa Lauer

Ersättare
Elin Nilsson

Sekreterare
Veronica Byberg
0733-140874

Kassör
Mikael Valier
070-492 00 45