Frågor & svar

Vilka kan vara med i Funkisglädje?
Det är i första hand kommuner som är medlemmar i föreningen. Vi välkomnar fler kommuner eftersom vi har en strävan att bli rikstäckande.
Men även intresseföreningar och privatpersoner kan vara medlemmar. Då blir de stödmedlemmar och hjälper oss ekonomiskt att arrangera våra aktiviteter. Det är bara kommuner som kan arrangera en deltävling, vilket innebär att alla artister deltar via en kommuns medlemskap.

Hur gör man om man vill veta mer om vad som gäller för ett medlemskap?
Några punkter om vad medlemskapet innebär:
* Arrangera en deltävling i Funkisfestivalen, för artister över 15 år inom LSS med en intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, som har en naturlig koppling till kommunen. Artisten ska antingen bo, gå i skola, arbeta eller ha sin dagliga verksamhet i kommunen. Deltävlingen arrangeras efter de resurser och möjligheter som kommunen anser sig ha, enligt de riktlinjer föreningen givit.
* Involvera målgruppen i deltävlingen, så att även de som inte själva vill stå på scenen och sjunga är delaktiga.
* En funkiskonferencier som tillsammans med någon annan styr upp tillställningen.
* Juryn hjälper till att utse vinnare i deltävlingen och där får gärna en ur målgruppen också vara med.
* Föreningen kan hjälpa till med digital omröstning via mentimeter.
* Kontaktperson som är ansvarig i kommunen ska rapporteras in till föreningen.
* Kontaktperson som har direktkontakt med artisten som vunnit ska också rapporteras in till föreningen.
* Gemensamt grafiskt material ska användas så att Funkisfestivalen känns igen i hela landet oavsett var tävlingen arrangeras.
* Gärna försöka få ut artisterna på andra evenemang till exempel mässor, kommundagar, 6 juni-firande.
* När Funkisfestivalens artister får andra gig ska de arvoderas.

Varför ska kommunerna vara medlemmar?
För att det är en inkluderande förening som gör roliga och viktiga saker. Alla medlemskommuner blir en del av de arrangemang som planeras och kan vara med och genomföra dem. Vi bygger nätverk som är väldigt kraftfullt och som stöttar och hjälper varandra.
Ett kommunmedlemskap i föreningen Funkisglädje ger kommunen möjlighet att synliggöra målgruppen på ett positivt sätt och öka allmänhetens intresse för målgruppen. Ett medlemskap visar också att kommunen arbetar inkluderande och ger ett nätverk i dessa frågor med andra kommunrepresentanter samt en ökad samverkan mellan kommunala, enskilda och privata boenden och verksamheter.

Vad kostar det att vara medlem?
För en kommun kostar det 50.000 kronor för ett år. Då ingår marknadsföringsmaterial och om man vill kan man få hjälp och stöd att genomföra sin deltävling.
För en riksförening kostar medlemskapet 2500 kronor för ett år. Lokalförening betalar 500 kronor för ett års medlemskap.
Vi fakturerar kommuner och föreningar som vill bli medlemmar. 

Även privatpersoner är välkomna som medlemmar. Du betalar då 100 kronor och stöttar på det sättet vår verksamhet. Enklast för dig som privatperson att bli medlem, är att betala in 100 kronor till vårt bankgiro 586-7635 och skriva ditt namn. Det betyder INTE att du får vara med och sjunga i tävlingen.

Eventuella resor och uppehälle i samband med finaler hjälper föreningen till med, för de som bor utanför Stockholms län, upp till ett visst pristak. Föreningen står för alla kostnader i samband med finalarrangemangen - hyra av lokal, ljud, ljus, orkester, priser, mat med mera.

Är inte kostnaden väldigt hög för att en enda person ska åka på semifinal och uppträda?
Det kan tyckas så, men om man gör det till ett samarrangemang mellan Kultur-och-fritid/vård-och-omsorg/socialnämnden så delar man kostnaderna på tre nämnder. Dessutom är det så mycket mer än bara ett tillfälle för en person. Det är allt runt omkring delfinalen och sen blir det även en spin-off-effekter och många andra som kan delta på sitt sätt. De som inte vill stå på scenen och sjunga kan hjälpa till att dela ut program, riva biljetter, hjälpa till med ljud och ljus, baka till caféet, stå i caféet och sälja i pausen, anvisa publiken platser med mera. Men inte minst så handlar det om att ge en marginaliserad målgrupp en chans att få vara delaktiga i samhället på sina egna villkor.

Om man vill vara med i Funkisglädje men inte har tillräckligt många deltagare för att själv arrangera en deltävling till Funkisfestivalen. Vad gör man då?
Man kan kontakta sin grannkommun och arrangera en deltävling tillsammans. Ambitionen är ju att så många som möjligt ska få chansen att uppträda och vara stjärna.

Om man är en liten kommun och tycker detta är bra, men inte har möjlighet att betala 50000 kronor, hur gör man då?
Då kan man också kontakta sina grannkommuner och tillsammans blir det då en mindre kostnad, ett större kundunderlag och ni kan dela på avgiften. Det viktiga är att artisten som går vidare är införstådd med vilken/vilka kommun/-er hen representerar.

Om jag som privatperson tycker om att sjunga men min kommun inte är medlem i Funkisglädje - hur gör jag då?
Det bästa sättet är att vända dig till politiker och tjänstemän i din kommun och berätta om Funkisglädje och Funkisfestivalen och förklara varför du tycker att de ska vara medlemmar. Tyvärr är det många som fortfarande inte känner till föreningen och då behöver de hjälp att få upp ögonen.
Ett annat sätt kan vara att ta reda på vilken kommun i din närhet som är medlem och fråga om du kan få ställa upp i deras kommun. Det är upp till varje kommun att själv välja vilka som ska få ställa upp och sjunga hos dem.
Vi kan också hjälpa till med information till tjänstemän och politiker om du pratar med oss.

Vad är det man vinner egentligen?
Främst är det äran och att få sjunga sin låt ytterligare en gång inför ett stort publikhav. Det blir också en del spin-off-effekter för vinnaren, vilket innebär att den eller de som vinner ofta får uppträda vid andra tillfällen också. Det kan vara på kulturevenemang, företagsaktiviteter, nationaldagsfirande eller annat. Och inte minst får vinnaren inleda nästa års tävling med sin låt, alltså uppträda inför en fullsatt arena en gång till, året efter sin vinst.
Men framför allt vill vi framhålla att ALLA ÄR VINNARE! Det är egentligen vägen fram till finaler som är målet. Under den tid det tar att öva på sin låt med sång, eventuella röresler, samspelet med andra artister, kanske delta i en studiecirkel där detta görs, stärker artisten som person.
Vi som jobbar med Funkisfestivalen, på och bakom scenen samt med artisterna, växer alla som individer. Detta gör oss alla till vinnare!

Kan samma person vinna två gånger i rad?
Nej, den som vann får inte delta i nästa års tävling. Han/hon kan istället inleda kommunens deltävling och sjunga sin vinnarlåt från året innan och symboliskt lämna över "stafettpinnen" till innevarande års tävlande. Eller så kan han/hon vara prisutdelare, konferencier eller sitta i juryn.