Frågor & svar

Vilka kan vara med i Funkisglädje?
Det är i första hand kommuner som är medlemmar i föreningen. Vi välkomnar fler kommuner eftersom vi har en strävan att bli rikstäckande. Men även intresseföreningar och privatpersoner kan vara medlemmar. Då blir de stödmedlemmar och hjälper oss ekonomiskt att arrangera våra aktiviteter.

Varför ska kommunerna vara medlemmar?
För att det är en inkluderande förening som gör roliga och viktiga saker. Alla medlemskommuner blir en del av de arrangemang som planeras och kan vara med och genomföra dem. Vi bygger nätverk som kan bli väldigt kraftfullt.
Ett kommunmedlemskap i Föreningen Funkisglädje ger kommunen möjlighet att synliggöra målgruppen på ett positivt sätt och öka allmänhetens intresse för målgruppen. Ett medlemskap visar också att kommunen arbetar inkluderande och ger ett nätverk i dessa frågor med andra kommunrepresentanter samt en ökad samverkan mellan kommunala, enskilda och privata boenden och verksamheter.

Vad kostar det att vara medlem?
För en kommun kostade det 50.000 kronor för ett år. Då ingår marknadsföringsmaterial och om man vill kan man få hjälp och stöd att genomföra sin deltävling.
För en riksförening kostar medlemskapet 2500 kronor för ett år. Lokalförening betalar 500 kronor för ett års medlemskap.
Vi fakturerar kommuner och föreningar som vill bli medlemmar. 
Tack vare bidraget från Postkodstiftelsen har vi kunnat sänka kostnaden till 35.000 kronor för 2018.

Även privatpersoner är välkomna som medlemmar. Du betalar då 50 kronor och stöttar på det sättet vår verksamhet. Enklast för dig som privatperson att bli medlem, är att betala in 50 kronor till vårt bankgiro 586-7635 och skriva ditt namn.

Är inte kostnaden väldigt hög för att en enda person ska få vara med på Cirkus och uppträda?
Det kan tyckas så, men om man gör det till ett samarrangemang mellan Kultur-och-fritid/vård-och-omsorg/socialnämnden så delar man kostnaderna på tre nämnder. Dessutom är det så mycket mer än bara ett tillfälle för en person. Det är allt runt omkring delfinalen och sen blir det även en del spin-off-effekter. Men inte minst så handlar det om att ge en marginaliserad målgrupp en chans att få vara delaktiga i samhället på sina egna villkor.

Om man vill vara med i Funkisglädje men inte har tillräckligt många deltagare för att själv arrangera en deltävling till Funkisfestivalen. Vad gör man då?
Man kan kontakta sin grannkommun och arrangera en deltävling tillsammans. Ambitionen är ju att så många som möjligt ska få chansen att uppträda och vara stjärna.

Om man är en liten kommun och tycker detta är bra, men inte har möjlighet att betala 35000 kronor, hur gör man då?
Då kan man också kontakta sin grannkommun och tillsammans blir ni ju då lite större och kan dela på summan och på det sättet få fram en vinnare till Sverigefinalen.

Om jag som privatperson tycker om att sjunga men min kommun inte är medlem i Funkisglädje - hur gör jag då?
Det bästa sättet är att vända dig till politiker och tjänstemän i din kommun och berätta om Funkisglädje och Funkisfestivalen och förklara varför du tycker att de ska vara medlemmar. Tyvärr är det många som fortfarande inte känner till föreningen och då behöver de hjälp att få upp ögonen.
Ett annat sätt kan vara att ta reda på vilken kommun i din närhet som är medlem och fråga om du kan få ställa upp i deras kommun. Det är upp till varje kommun att själv välja vilka som ska få ställa upp och sjunga hos dem.
Vi kan också hjälpa till med information till tjänstemän och politiker om du pratar med oss.

Vad är det man vinner egentligen?
Främst är det äran och att få sjunga sin låt ytterligare en gång inför ett fullsatt Cirkus. Det blir också en del spin-off-effekter för vinnaren, vilket innebär att den eller de som vinner ofta får uppträda vid andra tillfällen också. Det kan vara på kulturevenemang, företagsaktiviteter, nationaldagsfirande eller annat. Och inte minst får vinnaren inleda nästa års tävling med sin låt, alltså uppträda inför ett fullsatt Cirkus året efter sin vinst.