Vad är Funkisfestivalen

Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS. Det är ett årligt återkommande evenemang sedan 2011. Från början var det fem kommuner runt initiativtagarens kommun Upplands Väsby som var med.
Vi växer hela tiden och just nu är vi 22 kommuner som jobbar för att fler inom LSS ska få växa som människor och vara stjärnor för en kväll, eller flera tillfällen.

För att få vara med och tävla i Funkisfestivalen måste kommunen vara medlem i föreningen Funkisglädje, som arrangerar Funkisfestivalen. Artisterna som ställer upp och tävlar i kommunen ska ha en naturlig koppling till kommunen genom att bo där, gå i skola, jobba eller ha sin dagliga verksamhet i kommunen.

Syftet med hela arrangemanget är att ge deltagarna en meningsfull fritid och ha en naturlig plats att mötas på för att hålla på med sitt intresse – musik. Det blir en social sammanhållning, ett sätt att utvecklas och växa som människa och få ökad självkänsla, för artisterna. För kommunen blir det ett bra sätt att synliggöra att man jobbar inkluderande, ge ett intressant innehåll till brukarna och att bygga ett bra nätverk med andra kommuner som också är medlemmar i föreningen Funkisglädje.

Vad innebär ett medlemskap

* Arrangera en deltävling i Funkisfestivalen, för artister över 15 år med kognitiv och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS som har en naturlig koppling till kommunen. Artisten ska antingen bo, gå i skola, arbeta eller ha sin dagliga verksamhet i kommunen. Deltävlingen arrangeras efter de resurser och möjligheter som kommunen anser sig ha.
* Involvera målgruppen i deltävlingen, så att även de som inte själva vill stå på scenen och sjunga är delaktiga.
* En funkiskonferencier som tillsammans med någon annan styr upp tillställningen.
* Utse en jury som utser vinnare. Det är inte självklart den som sjunger renast som vinner tävlingen utan man kan se till flera dimensioner – utstrålning, närvaro, sång, rörelse med mera. Det får gärna vara någon ur målgruppen med i juryn, om man tror att hen kan vara lite objektiv och inte utse sin bästis.
* Kontaktperson som är ansvarig i kommunen gentemot föreningen.
* Kontaktperson som har direktkontakt med artisten så föreningen lätt kan nå denne vid eventuella nya gig.
* Gemensamt grafiskt material ska användas så att Funkisfestivalen känns igen i hela landet oavsett var tävlingen arrangeras.
* Gärna försöka få ut artisterna på andra evenemang till exempel mässor, kommundagar, 6 juni-firande med mera och arvodera dem.

Kostnad

För en kommun kostar det 50.000 kronor/kommun för ett år. Föreningen står för semifinaler och finalen, samt tillhandahåller en manual för hur en deltävling kan arrangeras och marknadsföringsmaterial.
Vi fakturerar kommuner och föreningar som vill bli medlemmar.

Dela kostnader
Är ni en liten kommun men ändå gärna vill vara med, kan ni med fördel gå ihop med er grannkommun. På det sättet delar ni på kostnaderna och får ett dubbelt så stort gäng att jobba med och för. Hör gärna av er så kan vi berätta mer.

Är inte kostnaden väldigt hög för att en enda person ska få vara med och uppträda?
Det kan tyckas så, men om man gör det till ett samarrangemang mellan kultur-och-fritid/vård-och-omsorg/socialnämnden så delar man kostnaderna på minst tre nämnder. Dessutom är det så mycket mer än bara ett tillfälle för en person. Det är allt runt omkring delfinalen och sen blir det även en del spin-off-effekter. Men inte minst så handlar det om att ge en marginaliserad målgrupp en chans att få vara delaktiga i samhället på sina egna villkor.

Syfte

Vägen fram till deltävlingen är det viktiga. Under den tid det tar att öva på sin låt med sång, eventuella rörelser, samspelet med andra artister, kanske delta i en studiecirkel där detta görs stärker artisterna som personer. Det innebär en ökat välmående vilket gynnar alla. En meningsfull fritid med något man tycker om är värdefullt för oss alla.

Vi vill gärna framhålla att ALLA ÄR VINNARE! Det är vägen fram till semi- och finalen som är målet. De som jobbar i kommunerna med artisterna, vi som jobbar med Funkisfestivalen, på och bakom scenen samt med artisterna, växer alla som individer. Detta gör oss alla till vinnare!