Vad är Funkisfestivalen

Funkisfestivalen är Sveriges största melodifestival/sångtäving för personer över 15 år inom LSS med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är ett årligt återkommande evenemang sedan 2011. Föreningen växer hela tiden och just nu är vi över 20 kommuner som jobbar för att fler inom LSS ska få växa som människor och vara stjärnor för en kväll, eller flera tillfällen.

Artisten kan sjunga sin egenskrivna låt eller välja att uppträda med en cover. Om artisten sjunger en cover får hen INTE ändra texten. Det har med upphovsrätten att göra.

För att en artist ska få vara med och tävla i Funkisfestivalen måste dennes kommunen vara medlem i föreningen Funkisglädje, som arrangerar Funkisfestivalen. Artisterna som ställer upp och tävlar i kommunen ska ha en naturlig koppling till kommunen genom att bo där, gå i skola, jobba eller ha sin dagliga verksamhet i kommunen. Artisterna är med och sjunger som soloartister eller som duo, inte grupper.

Syftet med hela arrangemanget är att ge deltagarna en meningsfull fritid och ha en naturlig plats att mötas på för att hålla på med sitt intresse – musik. Det blir en social sammanhållning, ett sätt att utvecklas och växa som människa och få ökad självkänsla, för artisterna. För kommunen blir det ett bra sätt att synliggöra att man jobbar inkluderande, ge ett intressant innehåll till deltagarna och att bygga ett bra nätverk med andra kommuner som också är medlemmar i föreningen Funkisglädje.

Vad innebär ett medlemskap

* Arrangera en deltävling i Funkisfestivalen, för artister över 15 år, inom LSS, med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har en naturlig koppling till kommunen. Artisten ska antingen bo, gå i skola, arbeta eller ha sin dagliga verksamhet i kommunen. Deltävlingen arrangeras efter de resurser och möjligheter som kommunen anser sig ha, enligt föreningens riktlinjer.
* Involvera målgruppen i deltävlingen, så att även de som inte själva vill stå på scenen och sjunga är delaktiga. Det kan handla om att baka till caféet, sälja i pausen, dela ut program, hjälpa till med ljud och ljus, vara konferencier, hjälpa till bakom scenen eller något annat.
* En funkiskonferencier som tillsammans med någon annan styr upp tillställningen.
* Utse en jury som utser vinnare. Det är inte självklart den som sjunger renast som vinner tävlingen utan man kan se till flera dimensioner – utstrålning, närvaro, sång, rörelse med mera. Det får gärna vara någon ur målgruppen med i juryn, om man tror att hen kan vara lite objektiv och inte utse sin bästis. Föreningen kan hjälpa till med omröstning via mentimeter.
* Kontakta "funkiskonstnärer" som målar porträtt av den som vinner i kommunen. Ni väljer ut ett av verken som ni skickar till Funkisglädje. Porträtten ställer vi ut i samband med finalerna i Stockholm.
* Kontaktperson som är ansvarig i kommunen gentemot föreningen.
* Kontaktperson som har direktkontakt med artisten så föreningen lätt kan nå denne vid eventuella nya gig.
* Gemensamt grafiskt material ska användas så att Funkisfestivalen känns igen i hela landet oavsett var tävlingen arrangeras.
* Gärna försöka få ut artisterna på andra evenemang till exempel mässor, kommundagar, 6 juni-firande med mera och arvodera dem.

Kostnad

För en kommun kostar det 50.000 kronor/kommun för ett år.
(Medlemsavgift: 500 kr och deltagande i Funkisfestivalen: 49 500 kr + moms)

Dela kostnader
Är ni en liten kommun men ändå gärna vill vara med, kan ni med fördel gå ihop med er grannkommun. På det sättet delar ni på kostnaderna och får ett dubbelt så stort gäng att jobba med och för. Hör gärna av er så kan vi berätta mer.

Är inte kostnaden väldigt hög för att en enda person ska få vara med och uppträda?
Det kan tyckas så, men om man gör det till ett samarrangemang mellan kultur-och-fritid/vård-och-omsorg/socialnämnden så delar man kostnaderna på minst tre nämnder. Dessutom är det så mycket mer än bara ett tillfälle för en person. Det är allt runt omkring delfinalen och sen blir det även en del spin-off-effekter. Många av våra artister berättar att de hittar nya kompisar, tack vare arrangemanget.
Men till syvende och sist handlar det om att ge en marginaliserad målgrupp en chans att få vara delaktiga i kulturlivet på sina egna villkor.

Syfte

Vägen fram till deltävlingen är det viktiga. Under den tid det tar att öva på sin låt med sång, eventuella rörelser, samspelet med andra artister, kanske delta i en studiecirkel där detta görs, stärker artisterna som personer. Det innebär en ökat välmående vilket gynnar alla. En meningsfull fritid med något man tycker om är värdefullt för oss alla.

Vi vill gärna framhålla att ALLA ÄR VINNARE! Det är vägen fram till semi- och finalen som är målet. De som jobbar i kommunerna med artisterna, vi som jobbar med Funkisfestivalen, på och bakom scenen samt med artisterna, växer alla som individer. Detta gör oss alla till vinnare!